Privacy verklaring / Gedragscode

Uw privacy is voor de Stichting Vriendenkiezen van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat uw gegevens veilig zijn bij ons en dat wij ze altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij de website allemaal doen met informatie die we over u te weten komen.
Als u vragen hebt, of wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact op met info@vriendenkiezen.nl 

Toegang portaal
Met onze website krijgt u toegang tot een beheeromgeving waar u zelf dingen kunt instellen, opgeven en wijzigen. Voorts gebruiken wij uw email adres om met u te kunnen communiceren en bewaren de door u opgegeven informatie tot het einde van de dienstverlening aan u. Stichting Vriendenkiezen beschikt over een veilige SSL verbinding.

Contactformulier Nieuwsbrief
Met het contactformulier kunt u ons vragen stellen. Hiervoor gebruiken wij uw e-mailadres. Wij bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat u tevreden bent met onze reactie.

Nieuwsbrief
U kunt zich bij inschrijving op onze website abonneren op onze nieuwsbrief. Hierin leest u nieuwtjes, tips en informatie over onze diensten. Iedere nieuwsbrief bevat onderin de brief een afmeldlink.

Uw account
Om gebruik te maken van onze website moet u zich eerst registreren. U moet dan informatie over uzelf opgeven, een email adres en een wachtwoord kiezen. Daarmee maken wij een account, waarop u kunt inloggen met een emailadres en een zelfgekozen wachtwoord, waar uw naw-gegevens, e-mailadres en geslacht wordt geregistreerd. Wij bewaren deze informatie tot u of wij het account opheffen.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen
Wij geven uw persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

Cookies
Onze website gebruikt cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in kunnen opslaan zodat u die niet steeds hoeft in te vullen. Maar we kunnen er ook mee zien dat u ons weer bezoekt. Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies. Hierbij zullen we vragen om uw akkoord voor het gebruik van deze cookies. U kunt via uw browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar sommige onderdelen van onze website werken dan niet optimaal meer.

Beveiliging
Wanneer onze website wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus op de melding bij aktueel.
Als u wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd uw account raadplegen of contact met ons opnemen per mail info@vriendenkiezen.nl
U heeft de volgende rechten:
uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
het verwijderen van het account
bezwaar maken tegen een bepaald gebruik
U kan zelf uw gegevens wijzigen. Log in en ga naar uw accountgegevens.

Omgangsregels Stichting Vriendenkiezen

Iedereen die de stichting Vriendenkiezen bezoekt onderschrijft de doelstellingen en het huishoudelijk reglement van de stichting en houdt zich aan de omgangsregels die hieronder zijn opgeschreven. Wie dat doet, is van harte welkom.
Wij vinden afspraken over de manier van omgaan met elkaar belangrijk, omdat iedereen zich prettig en veilig moet kunnen voelen. Dit kan alleen als je elkaar in je waarde laat en elkaar met respect behandelt. Dit betekent dat wij in onze stichting alle vormen van ongelijkwaardige behandeling zoals, pesten, machtsmisbruik, discriminerende, racistische, seksistische of (seksueel) intimiderende gedragingen of opmerkingen, of het hiertoe aanzetten, ontoelaatbaar vinden. Wij vragen van alle medewerkers of andere bezoekers, dat zij meewerken aan het naleven van de omgangsregels. Niet alle zaken die anderen kunnen kwetsen, kunnen we in regels verwoorden. Dan zouden het er veel te veel worden. Dit wil natuurlijk niet zeggen dat als iets niet genoemd wordt, dit wel toelaatbaar is.

Huishoudelijk reglement
1. Ik accepteer en respecteer de ander zoals hij is en discrimineer niet. Iedereen telt mee binnen de stichting.
2. Ik houd rekening met de grenzen die de ander aangeeft.
3. Ik val de ander niet lastig.
4. Ik berokken de ander geen schade.
5. Ik maak op geen enkele wijze misbruik van mijn machtspositie.
6. Ik scheld niet en maak geen gemene grappen of opmerkingen over anderen.
7. Ik negeer de ander niet.
8. Ik doe niet mee aan pesten, uitlachen of roddelen.
9. Ik vecht niet, ik gebruik geen geweld, ik bedreig de ander niet, ik neem geen wapens mee.
10. Ik kom niet ongewenst te dichtbij en raak de ander niet tegen zijn of haar wil aan.
11. Ik geef de ander geen ongewenste seksueel getinte aandacht.
12. Ik stel geen ongepaste vragen en maak geen ongewenste opmerkingen over iemands persoonlijk leven of uiterlijk.
13. Als iemand mij hindert of lastig valt dan vraag ik hem/haar hiermee te stoppen. Als dat niet helpt, vraag ik een ander om hulp.
14. Ik help anderen om zich ook aan deze afspraken te houden en spreek degene die zich daar niet aan houdt erop aan en meldt dit zo nodig bij de  voorzitter.

Indien je je aanmeldt als vrijwilliger bij ons, dan heb je eerst een kennismakingsgesprek met de voorzitter of secretaris. De vrijwilliger dient de gedragsregels/huishoudelijk reglement tot zich te nemen en deze te ondertekenen. 

Vrijwilligers (die met kwetsbare doelgroepen werken) dienen een VOG te overhandigen.


Klacht indienen
Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder.

Contactgegevens
Stichting Vriendenkiezen
Stichtse Kade 45
1244 NV ANKEVEEN
info@vriendenkiezen.nl